söndag 17 september 2017

Kalium och brist


Kalium den bortglömda mineralen

Kalium är en mineral (elektrolyt) i kroppen. Nästan 98 % av vårt kalium finns i cellerna. Små förändringar i kaliumnivån kan få allvarliga effekter på hjärtat, nerverna och musklerna. Få tänker till exempel på att förstoppning, hjärtbesvär, svullna ben/anklar, kramp i vadmusklerna, orolig nattsömn med nattliga svettningar, kan vara tecken på kaliumbrist för att nämna några symtom. Få vet att om de lider av låga kaliumnivåer så ska de vara försiktiga med fysisk ansträngning

Kalium är därför viktigt för att våra muskler ska fungera effektivt, inklusive hjärtat. Kalium har också en roll vid reglering av blodtrycket. Låga kaliumnivåer (hypokalemi) kan orsaka svaghet eftersom cellulära processer påverkas. Njurarna är huvudorganet som kontrollerar kaliumbalansen genom att avlägsna överskott av kalium i urinen. 


Symtom på låga kaliumnivåer:
Svaghet, trötthet, kramp i arm- eller benmusklerna, muskelsmärtor, ibland svårt eller oförmåga att röra armar eller ben på grund av svaghet (ungefär som en förlamning), stickningar, myrkrypningar  eller domningar i fingrarna, illamående, kräkningar, kramper i buken, uppblåsthet, förstoppning, oregelbunden hjärtverksamhet (färre slag, extraslag, dubbelslag), törst, täta urineringar, lågt blodtryck, svimningskänsla pga lågt blodtryck, yrsel, neurologisk påverkan/störningar som depression, psykos, delirium, förvirring eller hallucinationer.

Uttorkning på grund av diarré, överdriven svettning och laxermedel är vanliga orsaker till låga kaliumnivåer. Givetvis kan kaliumbrist också uppkomma vid dålig kosthållning, rubbat näringsupptag/tarmskada (celiaki). Andra orsaker inkluderar läkemedel som påverkar mängden kalium i kroppen som till exempel vattendrivande läkemedel, luftrörsvidgande läkemedel som bricanyl, buventol m.fl.


Inbördes samspel och funktioner rubbas

De som lider av obehandlad glutenintolerans/celiaki har ofta brist på mineraler som järn, magnesium, zink, mangan, kalcium, kalium, koppar och jod. Alla dessa mineraler samspelar inbördes och brist på någon drabbar betydelsen/funktionen hos andra mineraler.

Till exempel drabbas magnesiumets funktioner och upptag i kroppen vid kaliumbrist, likaså påverkas funktionen hos kalium och magnesium vid brist på zink. Låga kaliumnivåer kan också orsakas av magnesiumbrist. (Se min bok ”Hälsoproblem & sjukdomarorsakade av vad vi äter” avsnittet: Magnesium och dess funktioner, med start på sidan 464).
 

Störningar eller sjukdom i binjurarna kan också ge upphov till kaliumbrist (hypokalemi) i längden. De som lider av hyperaldosteronism som är en sällsynt sjukdom och som innebär en överproduktion av aldosteron i binjurebarken, definieras av kroppens överproduktion av aldosteron, ett hormon som styr natrium- och kaliumnivåerna i blodet. Denna överproduktion leder till kvarhållande av salt och förlust av kalium, vilket leder till högt blodtryck. 

Personer med hypertyreos kan också ha en brist på kalium i bakgrunden särskilt om de ofta drabbas av ensidig återkommande huvudvärk.

Tidiga symtom på lågt kalium är vanligtvis vaga och milda med symptom som involverar matsmältningsapparaten, njurar, muskler, hjärta och nerver. En tillägg av kaliumhaltiga livsmedel i den dagliga kosten kan rekommenderas för den som drabbats av kaliumbrist eller som riskerar att utveckla brist.

Några exempel på livsmedel som innehåller högre halt av kalium är:
bananer
tomater
apelsiner
cantaloupe melon - nätmelon
persikor
nypon
gurkmeja

Vid misstanke om gravare tillstånd av kaliumbrist som är farligt, så bör man uppsöka sjukvård för provtagning och utredning. Egen behandling med stora doser av kaliumtillskott avrådes bestämt!

Bokmärk gärna denna sida då inlägget kommer att uppdateras med ytterligare information då ämnet i sig är stort och omfattande…

*Vill du läsa mer om ämnet, brister, sjukdomar, betydelse av rätt kosthållning samt mycket mera, gör då gärna ett besök hos sidan där du hittar flera av Michael Håkanssons populära böcker: www.halsotillstandet.se
 

tisdag 15 augusti 2017

Stora Kosthandboken släppt 14 augusti 2017!

www.halsotillstandet.se

NYHET!  Stora Kosthandboken är för dig som behöver eller önskar utesluta allergenerna gluten och mejerivaror ur din kost. Men många blir ändå inte helt besvärsfria, utan en "pusselbit" verkar fattas för att nå full hälsa. Just dessa saknade pusselbitar finner du i denna nya bok.

• Boken innehåller 3 olika koststilar med massor av recept till varje stil.
• Boken pekar tydligt på vad man ska se upp med, och vilka som är de vanligaste fällorna.
• Boken redogör i tre utförliga steg varför den civiliserade människan drabbas av allt fler sjukdomar som även kryper ner i åldrarna.

Boken visar på möjligheterna: att bli besvärsfri eller till och med avskaffa sjukdomar genom koständringar. Boken kompletterar de tidigare böckerna: "Hälsoproblem & Sjukdomar orsakade av vad vi äter" (släppt januari 2017) och den klassiska bok 1 i serien: "de vita gifterna" (uppdaterad december 2015).

Stilarna är upplagda så att de tar läsaren successivt, steg för steg  genom varje koststil och slutmålet är vägen fram till full och bestående hälsa. Koststilarna passar för alla, både vuxna och barn. 

Stora Kosthandboken tar med läsaren på en omtumlande resa som ingen annan bok om hälsan tidigare gjort. Innehållet kommer att lämna många "aha" upplevelser till läsaren och många kommer säkert att höja på ögonbrynen mer än en gång, och ingen kommer att vara oberörd efter att ha läst denna bok.

Cancer ökar stadigt i samhället och allt fler drabbas av cancer i olika former. Därför riktas speciellt mycket fokus på ämnet cancer i boken, hur den ska bemötas, förebyggas, bekämpas och även i många fall faktiskt kunna botas, ja du läste faktiskt rätt!

Du får ta del av undanstoppade, bortglömda och avgörande händelser, när man i stort faktiskt fann boten för cancer redan för 100 år sedan,  men att ekonomiska intressen sedan dess tagit över och skott sig på sjukdomen som vi helt enkelt kan avskaffa om vi bara vill. Genom boken kommer du att förstå mera om cancer, vad det egentligen är och varför den etablerar sig.

Du kommer att få läsa om flera svåra cancerfall som botades för snart 100 år sedan med enkla metoder. Är du själv eller någon du känner drabbad av cancer, ska du absolut läsa denna bok och skaffa kunskaper som ligger utanför den traditionella skolmedicinens område. Boken ger dig många svar.

**Du kan beställa boken här: Stora Kosthandboken

Ett utdrag ur texten på bokens baksida:
"Många går runt i tron att de de bär på sjukdom eller besvär som inte går att bota.
Behövs egentligen alla mediciner för att dämpa effekterna och sviterna av vår felaktiga livsföring, är det inte bättre att lära sig att ändra på hur vi lever? Kan det vara så att om vi avskaffar livsföringsfelen, så försvinner också besvären och sjukdomarna?

Denna bok ger dig en ordentlig lektion i vägen mot full hälsa i tre olika koststilar. Du väljer själv den koststil som passar för just dig. Boken beskriver vad du ska äta för att ta kontrollen över hälsan. Steg för steg, rakt, sakligt och ärligt utan några omsvep får du klar fakta serverad. Boken visar också hur och varför vi tappar allt mer av hälsan som har grund i en helt felaktig livsföring.

Det har gått så långt att när en person avlidit, är idag den vanligaste följdfrågan idag: "Vad dog hon eller han av?" Vi tar det för fullt naturligt och har blivit så vana vid att en sjukdom avslutar livet, och inte en naturligt hög ålder.

Cancer är ju den vanligaste dödsorsaken idag. Var kommer cancer ifrån och går den att förebygga och bota? Var det så att man för lite mera än 100 år sedan faktiskt fann lösningen på cancergåtan, fast den nådde aldrig ut till allmänhetens kännedom? Denna bok kanske ger dig just de svar du sökt men framför allt ger den dig nyckeln till den ultimata hälsan.

Och kom ihåg, det är bara du själv som kan bestämma om du vill öppna den port som leder dig fram till full hälsa - denna bok ger dig bara nyckeln till porten."

**Du kan beställa boken här: Stora Kosthandboken

Vill man nå Michael Håkansson med frågor eller annat kan man sända ett mail till: skribenten123@gmail.com

söndag 15 januari 2017

Ny och omfattande bok släppt 15 januari 2017!

Premiär för en av de sista böckerna i ämnet kostrelaterade sjukdomar. Det är en omfattande och komplett bok (612 sidor) som täcker upp många infallsvinklar om hur vår kost ger oss olika besvär och sjukdomar, d.v.s den ger svaren som många eftersöker. En mer omfattande bok än denna står inte att finna varken på svenska eller engelska. 

Allt i nya boken vilar på en rejäl och stabil grund av vetenskap och fakta och boken kommer att vara aktuell under avsevärt  många år framöver.

Michael Håkansson har under många år fört en kamp för att visa fram grunderna till ett ökat ohälsotal i samhället, och sett det som ett kall att lämna välgrundad upplysning till allmänheten för att främja en bättre folkhälsa, och i förlängningen skapa en debatt om vår mat och kosthållning som är de stora bovarna till den ökade ohälsan. Vi kan se att ohälsan sjunker allt lägre ner i åldrarna och därför bör vi alla ta ett ansvar gentemot uppväxande och kommande generationer som ska ta över efter oss en dag.

Det är av vikt att uppväxande och kommande generationer får de rätta förutsättningarna så tidigt som möjligt tidigt i livet och därigenom ges chansen att få behålla en god hälsa livet igenom, men även att få lära och föra upplysningar om kostens roll vidare. Boken ska även ses som en hjälp till svar för många som kanske lider av olika besvär, åkommor och sjukdomar som många gånger (ofta) är kostrelaterade, många har kanske också i åratal gått till vården och inte blivit hörsammade utan ofta negligerade av okunnig personal, blivit felbehandlade och fått behandling på helt fel grunder. 


Läkemedelsindustrin tjänar ofantliga summor på att sälja läkemedel till en allt sjukare befolkning. Det handlar oftast om att endast lindra och behandla symtom där kosten och livsföringsfel egentligen är den utlösande faktorn, man behandlar och dämpar således kroppens varningstecken på att något är fel, utan att gå till botten med bakomliggande och utlösande orsaker. 

Kroppens varningstecken är också individuella från person till person, några exempel på tecken kan vara, migrän, eksem, diabetes, fibromyalgi, muskelvärk, reumatisk värk, IBS, övriga magbesvär, psykiska besvär, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, upprepade infektioner, rubbad bakterieflora i matsmältningssystemet, svampöverväxt, candida, oförklarlig trötthet, histaminrelaterade besvär, stroke, hjärtbesvär, missfall, cancer, brister, med mera, med mera, det finns en uppsjö av andra besvär att räkna upp som också är vanliga tecken på att något är fel och som oftast kan härledas till kosten.

Denna bok är som sagt ovan i inledningen en bland de sista av författaren, i ämnet kostrelaterade sjukdomar, och boken är därför väldigt omfattande, komplett och aktuell under lång tid framöver. En bok som borde finnas i varje hem, ett komplett uppslagsverk över kostrelaterade sjukdomar och kopplade besvär, men även en bok för den som vill lägga grunden till en sund och hållbar hälsa genom den omfattande kunskap boken förmedlar. 

Boken skrapar inte bara lite på ytan, eller presenterar några eller ett fåtal ensidiga lösningar som många andra böcker gör som berör folkhälsan, utan här får läsaren en grundlig genomgång, upplagt på ett enkelt och logiskt sätt med åtskilliga "aha" upplevelser och förklarar samtidigt väldigt tydligt varför vi inte ska äta vissa livsmedel överhuvudtaget. 

Vi har själva bollen i vår hand, om var och en avgör själva om de vill lägga grunden till och skaffa sig allehanda sjukdomar och besvär, som vi faktiskt enkelt kan undvika genom att slå in på rätt väg. Har man redan drabbats är det aldrig försent att att ändra på sin livsstil och kosthållning för en bättre hälsa och livskvalitet.

Lars Widmark

Boken finns from den 15 januari 2017 att beställa här: 
Premiär för boken Hälsoproblem  & sjukdomar orsakade av vad vi äter

​* OBSERVERA! Denna bok är just nu helt slutsåld! Man kan dock anmäla sitt intresse för köp av denna bok vid ett eventuellt omtryck genom att skicka ett e-mail till: skribenten123@gmail.com. Ange namn och e-postadress i mailet så blir du ett besked när beslut tagits om att låta trycka upp boken igen.


Vill man nå Michael Håkansson med frågor är man välkommen att maila till: skribenten123@gmail.com

tisdag 13 december 2016

Ingefära och dess ypperliga hälsofördelar!Jag tänkte på fleras begäran fortsätta med små hälsotips som kan vara värdefulla framför allt för dem som uteslutit allergener ur sin kost och som vill gå vidare i en hälsomedveten inriktning.

Ingefära (Zingiber officinale) är den mest använda kryddan i världen idag. Det är faktiskt en del av växtfamiljen gurkmeja och kardemumma, vilket kan förklara varför hälsoeffekterna av ingefära är så extraordinärt och välkänt.

Kineserna och indierna har använt ingefära för att behandla sjukdomar i över 4700 år, och det var en ovärderlig handelsvara i det romerska riket runt Kristi tid på grund av sina medicinska egenskaper.

Av de 115 olika kemiska komponenter som finns i ingefära, kommer de terapeutiska fördelarna från gingeroler, den oljiga hartsen i roten som fungerar som en mycket potent antioxidant och anti-inflammatoriskt medel. Dessa bioaktiva ingredienser, särskilt då gingerol, har noggrant utvärderats kliniskt och forskning backar upp dess avsevärda hälsofördelar.

Ingefära har använts i tusentals år som ett effektivt hjälpmedel i matsmältningsprocessen och naturligt botemedel mot illamående. Taiwanesiska forskare upptäckte att tre kapslar (1,2 g totalt) av ingefära kan faktiskt hjälpa magsäcken att snabbare släppa sitt innehåll till tunntarmen hos människor med dyspepsi - ett tillstånd där 40 procent av patienterna lider av onormalt fördröjd gastrisk tömning.

Detta är en av anledningarna till varför ingefära hjälper mot uppsvälldhet, förstoppning och andra gastrointestinala störningar. Ingefära hjälper den glatta muskulaturen i tarmslemhinnan att slappna av och hjälper således till att smidigare transportera födan i systemet.

Stärker immunförsvaret

Ayurvedisk medicin har prisat ingefärans förmåga att stärka immunförsvaret genom historien. Det anses att ingefära effektivt bryter ner ansamling av toxiner som ansamlats i organen. Det är också känt för att rengöra det lymfatiska systemet, vår kropps avloppssystem.

The Journal of Microbiology publicerade en studie år 2011 som testade hur effektiv ingefäran är på att stärka immunförsvaret. Man jämförde förmågan hos ingefära att döda Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes mot konventionella antibiotika, och man upptäckt att den naturliga lösningen med ingefära stod för bästa resultaten vid varje test.

Kloramfenicol, ampicillin och tetracyklin - kunde inte kunde nå upp till den antibakteriella förmågan som ingefäran har. Detta är viktigt att veta om eftersom dessa två bakterier är mycket vanliga på sjukhus och ofta orsakar komplikationer till en redan immunkomprometterade patienter.

Svampinfektioner har visat sig inte ha en chans mot ingefära. Av de 29 typer som utvärderats i en Carleton University studie, var ingefära överlägsen och mest effektiv på att döda svamp.

Cancer

Idag drabbas många av cancer i ett eller annat sätt.  Enligt forskare är ingefärans anti-canceroegena egenskaper ett resultat av föreningen 6-gingerol, som finns i stora mängder i rå ingefära. 6-gingerol har antibakteriella, antiinflammatoriska och antitumör-egenskaper. Det är också visat sig kunna vara fördelaktigt personer som redan står på cancerbehandling eftersom ingefära har varit känt för att förhindra de toxiska effekterna av cancerläkemedel. I en studie med 744 patienter med cancer, gav ingefära en markant lindring av illamående orsakad av kemoterapi.

Forskare vid University of Minnesota gjorde upprepade tester på möss och upptäckte att utfodring tre gånger per vecka med gingeroler (ingefära), fördröjde tillväxten av kolorektala cancerceller. Forskare vid University of Michigan bekräftade dessa resultat med fördröjd tillväxt även vid äggstockscancer. I själva verket fann de att "behandling med ingefära på odlade äggstockscancerceller inducerade djupgående tillväxthämning i alla testade cellinjer".

Gingerol i ingefära är allmänt kända för att naturligt förbättra diabetes och förbättra insulinkänsligheten. En studie av Journal of Agricultural and Food Chemistry år 2006, upptäckte att de också skulle kunna undertrycka ackumulering av sorbitol i humana blodkroppar och hos råttor matade med socker. Enkelt uttryckt, kan man säga att ingefära inte bara hjälper till att förhindra och vända diabetes - det skyddar mot och förbättrar diabeteskomplikationer som diabetesretinopati (kärlförändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes).

Alzheimers-Demens

Alzheimer sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Den står för 60-70 procent av demensfall hos personer över 65 år i hela världen. Forskning visar ingefära kan bidra till att minska förlusten av hjärnceller, som typiskt leder till Alzheimers sjukdom. En ökad blodgenomströmning i hjärnbarken har uppmätts efter intag av ingefära.

Dessutom kan vissa studier som utförts på djur visa att de antioxidanter och andra kraftfulla föreningar som finns i ingefära, kan bekämpa inflammatoriska processer som förekommer i hjärnan. Andra djurstudier visar att konsumtion av ingefära kan skydda mot åldersrelaterade nedgång i hjärnans funktioner.

I en intressant studie har forskare gett 60 medelålders kvinnor ingefärsextrakt eller placebo. Forskare utvärderade sedan kvinnornas minne och hjärnans funktioner. De fann att de kvinnor som konsumerade ingefära visade "en förbättring av arbetsminnet."

IBS

IBS är en vanlig relativt sjukdom som drabbar många. Vissa symtom är kramper, uppblåsthet, gas, diarré, förstoppning, och slem i avföringen. För många som lider av smärtsam IBS så kan ingefära ge en viss lättnad genom att hjälpa tarmen att slappna av.

Magsår

Sedan 1980-talet har forskare känt till att ingefära kan bota magsår. På senare tid har indiska forskare närmare kunnat kvantifiera denna medicinska effekt. I en studie publicerad i tidskriften Molecular Nutrition and Stomach Research, upptäckte de att ingefära var sex till åtta gånger mer potent än läkemedel framtagna för att behandla GERD!

Viktreduktion-Ökad mättnadskänsla

Ingefära kan hjälpa till att skapa mättnadskänsla, undertrycka aptit och slutligen minska det dagliga kaloriintaget. En studie från år 2012 som publicerades i tidskriften The Journal Metabolism, fann att individer som drack varm ingefärsdryck innehållande 2 gram ingefärspulver efter måltid, minskade hungerkänslor i upp till sex timmar.Tips!

Att ofta använda ingefära har betydande hälsomässiga fördelar. De vanligaste formerna av ingefära inkluderar:

Rå ingefära – Tillsätt en tunn skiva färsk ingefära i en smoothie varje morgon.

Eterisk ingefärsolja - Den mest potenta formen av ingefära eftersom den innehåller de högsta nivåerna av gingeroler. Det kan intas oralt i förebyggande syfte eller smörjas på huden vid muskelvärk. Normalt är två till tre droppar eterisk olja den rekommenderade terapeutiska dosen.

Te gjort på färsk ingefära:

Finriv en liten bit färsk ingefära på ett rivjärn. Tappa upp ca 3dl vatten i en kastrull och tillsätt den finrivna ingefäran. Låt sedan alltsammans sjuda upp försiktigt under omrörning. Låt stå en liten stund, häll sedan upp i en mugg och söta sedan efter smak med valfritt sötningsmedel.

Mald ingefära (krydda) – Att använda mald ingefära vid matlagning är ett utmärkt sätt att dra nytta av denna hälsosamma krydda.

Det finns även kosttillskott i kapselform med den rekommenderade dagsdosen 1000 milligram att köpa.

Tänk på att i möjligaste mån använda ekologisk ingefära.

Bokmärk gärna denna sida då inlägget kommer att uppdateras i mån av tid...


*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017.

Du hittar den här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter
 


Referenser:

Rhode J, et al. Ginger inhibits cell growth and modulates angiogenic factors in ovarian cancer cells. BMC Complement Altern Med. 2007 Dec 20;7:44.

Science Daily. Dietary Ginger May Work Against Cancer Growth. [Internet]. Available at: http://www.sciencedaily.com/releases/2003/10/031029064357.htm

Ficker CE, et al. Inhibition of human pathogenic fungi by ethnobotanically selected plant extracts. Mycoses. 2003 Feb;46(1-2):29-37.

Sebiomo A, et al. Comparative studies of antibacterial effect of some antibiotics and ginger (Zingiber officinale) on two pathogenic bacteria. Micro and Antimicro 2011; 3(1):18-22.

Siddaraju MN, et al. Inhibition of gastric H+, K+-ATPase and Helicobacter pylori growth by phenolic antioxidants of Zingiber officinale. Mol Nutr Food Res. 2007 Mar;51(3):324-32.

Ming-Luen Hu, et al. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional dyspepsia. World J Gastroenterol 2011; 17(1): 105–110.

Chaudhary K. Herb of the Month: Ginger.[Internet]. Available at: http://blog.doctoroz.com/oz-experts/herb-of-the-month-ginger

ABC Australia. Ginger has painkilling properties: research. [Internet. Available at: http://www.abc.net.au/science/news/health/HealthRepublish_433324.htm

torsdag 8 december 2016

Cancer och den hälsosamma vitlöken


Att veta om olika hälsofördelar av att kunna använda naturliga livsmedel i kampen mot olika sjukdomar är viktigt. Många av dem som lider av kostrelaterade sjukdomar kan också i förlängningen drabbas av andra sjukdomstillstånd. Detta gäller även sedan man eventuellt lagt om sin kost.

Ny forskning har funnit att föreningar i vitlök kan minska cancerrisker med så mycket som två tredjedelar. Både vitlök och lök innehåller organiska svavelföreningar som är kraftfulla mot cancer. Ryktet om vitlöken (Allium sativum) som ett effektivt botemedel mot tumörer sträcker tillbaka till den egyptiska Codex Ebers ca 1550 för Kristus.

Enligt National Cancer Institute, som är en del av National Institutes of Health, har flera studier visat att vitlök minska risken för flera former av cancer med 50 procent eller mer. Vitlök hjälper också till att förebygga hjärtsjukdom och diabetes, och dessutom stärker vitlök i allmänhet immunförsvaret.


Ny forskning har funnit vitlök innehåller mer än 30 organiska svavelföreningar, många med spännande anti-cancer egenskaper. Den ena är en förening som kallas diallyl-trisulfid (DAT), som bekämpar cancer genom att förhindra, döda, eller blockera tillväxten och spridningen av cancerceller. Intressanta studier har antytt att vitlök hämmar utvecklingen och utvecklingen av cancer i prostata-, bröst-, kolon, mage, urinblåsa, matstrupe och hud vid tester på cancerceller i provrör och på djur.


En studie som genomförts vid University of North Carolina fann att människor som äter vitlök ofta minskar risken att drabbas av kolorektal cancer med två tredjedelar. Bevis stöder att ökad konsumtion av vitlök kan minska risken att drabbas av bukspottkörtelcancer. En studie utförd i San Francisco visade att risken att drabbas av bukspottkörtelcancer var 54 procent lägre hos personer som intar stora mängder av vitlök jämfört med dem som åt mycket lite.


Enligt rapporter från Institutet National Cancer så kan vitlök minska risken för cancer i bukspottskörteln med 54 procent, prostatacancer med 50 procent, tjocktarmscancer med 50 procent, och magcancer med 52 procent. Vissa studier visar ännu större fördelar: En fransk studie visade att ett ökat intag av vitlök förknippades med en statistiskt viktig nedgång i risken att drabbas av bröstcancer. Man skriver också: ” En analys av data från sju populationsstudier visade att ju större mängd rå och tillagad vitlök som konsumeras, desto lägre risk för att drabbas av mag och kolorektal cancer”.

Den europeiska presumtiva utredningen Cancer and Nutrition (EPIC), är en pågående multinationell studie med män och kvinnor från 10 olika länder. Denna studie undersöker effekterna av kost och cancer. I studien visades att större intag av lök och vitlök kunde sättas i samband med en minskad risk för tarmcancer.
En stor prospektiv studie undersökte huruvida kost och andra riskfaktorer är relaterade till cancerincidens hos främst äldre kvinnor. 

Resultaten från studien visade ett starkt samband mellan konsumtion av vitlök och minskad risk tjocktarms-cancer. Kvinnor som konsumerade de största mängderna vitlök hade en 50 procent lägre risk för att drabbas cancer i kolon jämfört med kvinnor som konsumerade små mängder av vitlök.

Vitlök kan även hjälpa till att förebygga och bekämpa några av de dödligaste cancerformerna. Forskare vid Medical University of South Carolina fann att svavelföreningar i vitlök även är effektiva mot glioblastom, en dödlig typ av hjärntumör.

Studier bedrivs också på hur vilken effekt vitlökens föreningar (ajoene) kan ha i behandling av leukemi. En större kinesisk studie undersöker vitlökens positiva effekter i behandling av lungcancer och man förslår vidare forskning på området för att eventuellt kunna förebygga lungcancer.

Övriga fördelar

Testosteronhöjande egenskaper. Japanska studier fann att vitlök ökar testosteron i kombination med en proteinrik diet under en månad av försök. Det kemiska diallyl-disulfiden stimulerar kroppen att släppa ett hormon som sporrar produktionen av testosteron.

Diabetes.Vitlök används som en traditionell behandling i Europa, Asien och Mellanöstern för att behandla diabetes. Både djur och humanstudier som genomförts i Japan, Indien och Saudiarabien visar att vitlök reglerar och sänker blodsockret effektivt. Den indiska studien fann att allicin i vitlök kombineras med B-vitaminet tiamin, stimulerar bukspottkörteln att producera insulin.

Hjärtsjukdom.Vitlök tacklar både kolesterol och blodtryck för att minska risken för hjärtsjukdom. Flera studier har visat att vitlök sänker nivåer av triglycerider och LDL-kolesterol – med så mycket som 20 procent. I en stor studie, där deltagarna tog 800 milligram pulveriserad vitlök dagligen under fyra månader, sänktes deras kolesterol med 12 procent och deras triglycerider med 17 procent.

Flera studier med vitlök som kosttillskott har visat en signifikant minskning av diastoliskt blodtryck (undre trycket), och tre visade en minskning av det systoliska trycket (övre trycket). En kemikalie i vitlök som kallas svavelväte gör att den glatta muskulaturen slappnar av, vilket bidrar till att kontrollera och normalisera blodtrycket.

Vitlök verkar för att förhindra uppbyggnad av plack och förhindrar blodproppar, vilket skulle kunna minska risken för stroke och tromboser. En studie vid Indiens Tagore Medical College fann att patienter som tog vitlöksolja dagligen under 10 månader löpte 83 procent mindre risk att bilda farliga blodproppar.

Förkylning. En brittisk studie visade att komplettera sin kost med vitlök varje dag minskade risken att bli förkyld med mer än hälften jämfört med personer som tog placebo. Om man dessutom råkade bli förkyld sker tillfrisknandet snabbare.

Experter rekommenderar att äta två till fyra klyftor färsk vitlök dagligen eller 1200 milligram frystorkade vitlök som delas in i tre doser. Vid tillagning, maximeras dess hälsofördelar genom malning eller att den krossa innan tillagning. Genom att krossa den blandas två av vitlökens viktigaste beståndsdelar - alliin och alliinas - tillsammans skapar dessa den kraftfulla föreningen allicin.

Viktigt att veta om

Skivar du vitlöken krossas få celler. Därmed reagerar ganska lite av alliinet med alliinas. Ju finare du hackar desto fler celler förstörs och mer allicin bildas. Just därför bör vitlök helst pressas och krossas för att få ut mest allicin. Dessutom förstörs enzymet alliinas av upphettning, så vitlöken måste pressas/krossas innan tillagning för att allicin ska hinna bildas. Och vitlöken har alltså störst effekt rå. Vill man tillaga vitlöken är det bra att låta den stå 5-10 minuter efter pressning/krossning för att mer allicin ska hinna bildas. Helst ska ekologisk vitlök användas om det finns att tillgå.

För egen del äter jag själv vitlök flera gånger per vecka i en egenkomponerad "hälsosallad" och receptet får du här nedan:

(För 2 personer)

1 Romansallatshuvud (ca 200gr) som finhackas
1 påse Machésallat (ca 65gr) som finhackas
1 finriven morot
4-6 klyftor ekologisk vitlök (efter egen smak) som krossas i vitlökspress
1 liten skvätt bra olivolja
2-3 matskedar bra Aioli (eller efter behag)
Alla ingredienser blandas sedan noga i en skål
Krydda med flingsalt eller örtsalt samt svartpeppar

Kan ätas för sig självt eller tillsammans med andra tillbehör som t.ex. ägg om man tål det. Fungerar fint som ersättare för potatis, ris och pasta vid måltid. Salladen innehåller utöver vitlökens goda hälsoförmåner även betydande mängder av folat och K-vitamin vilket är ett stort plus i kanten.

OBS! Babyspenat kan också användas i salladen, men man bör vara återhållsam med spenat pga oxalsyrahalten.Intag 1 gång per vecka av spenat är allmänt ok.

Nedan diagram från Livsmedelsverket över näringsinnehåll:


Bokmärk gärna denna sida för ytterligare uppdatering kommer att ske i mån av tid…*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017.

Du hittar den här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äterReferenser:
Diallyl Disulfide (DADS), a Constituent of Garlic, Inactivates NF-B and Prevents Colitis-Induced Colorectal Cancer by Inhibiting GSK-3ß.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27138790

Garlic(Allium sativum) feeding impairs Sertoli cell junctional proteins in male Wistar rat testis: microscopy study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27109898

Secondary Metabolites from Endophytic Fungus Penicillium pinophilum Induce ROS-Mediated Apoptosis through Mitochondrial Pathway in Pancreatic Cancer Cells.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26848704

Raw Garlic Consumption and Lung Cancer in a Chinese Population.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26809277

The JNK Signaling Pathway Is a Novel Molecular Target for S-Propargyl- L-Cysteine, a Naturally-Occurring Garlic Derivatives: Link to Its Anticancer Activity in Pancreatic Cancer In Vitro and In Vivo. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26033085

Effects of garlic oil on pancreatic cancer cells. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24289598

Garlic Phytocompounds Possess Anticancer Activity by Specifically Targeting Breast Cancer Biomarkers - an in Silico Study.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27356707

The garlic compound ajoene targets protein folding in the endoplasmic reticulum of cancer cells.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26207910

Ajoene (natural garlic compound): a new anti-leukaemia agent for AML therapy  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15158086